Βλέπετε μια παλιά εκδήλωση. Η πώληση εισιτηρίων και η υποβολή εργασιών έχουν κλείσει.

11o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ - - Deree

Τρίτη, 21 Δεκεμβρίου 2021 - Τετάρτη, 22 Δεκεμβρίου 2021

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Το 11ο Εθνικό Συνέδριο της Επιστημονικής Εταιρείας Χρηματοοικονομικής Μηχανικής και Τραπεζικής (ΕΕΧΜΤ) αποτελεί πλέον θεσμό όσον αφορά την ανταλλαγή και διακίνηση ιδεών σχετικών με τη χρηματοοικονομική μηχανική και την τραπεζική στον Ελληνικό χώρο. Στόχος του συνεδρίου είναι η παρουσίαση νέων ερευνητικών αποτελεσμάτων καθώς και η διάδοση μεθοδολογιών για την ανάλυση και λήψη αποφάσεων στο χώρο της Χρηματοοικονομικής από τα μέλη της Εταιρείας, αλλά και άλλων ερευνητών που το επιθυμούν.

Τόπος συνεδρίου

Το συνέδριο θα διοργανωθεί από την Σχολή Διοίκησης και Οικονομικών του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος - Deree, Γραβιάς 6, Αγία Παρασκευή, 153 42, Αθήνα. 

Πρόγραμμα συνεδρίου

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το αναλυτικό πρόγραμμα του συνεδρίου.

 

Γραμματέας Συνεδρίου

Ελίνα Γκιόκα

Τηλ. 210 6009800 εσωτ. 1108,
Εmail: febs2021gr@febsociety.org